Kdo u nás pracuje

Vedoucí pracoviště, psycholog

PhDr. et Mgr. Martina SKALNÍKOVÁ

Absolventka PedF UK v Praze (předškolní pedagogika) a FF UK v Praze (jednooborová psychologie)

Postgraduální vzdělání:

Psychoterapeutický výcvik (SUR); Pražská psychoterapeutická fakulta; Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); Certifikovaný supervizor (ČMISK); Výcvik v rodinné a párové psychoanalyticky zaměřené terapii (IPPIPAP); krátkodobé kurzy a výcviky v metodách psychodiagnostiky a poradenských intervencí

skalnikova@pppsk.cz


Zástupce vedoucí, psycholog

PhDr. Eva GRANDISCHOVÁ

Absolventka FF UK v Praze (psychologie - pedagogika)

Postgraduální vzdělání:

Psychoterapeutický výcvik (SUR); Pražská psychoterapeutická fakulta; Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); krátkodobé kurzy a výcviky v metodách psychodiagnostiky a poradenských intervencí

grandischova@pppsk.cz


Psycholog, okresní metodik prevence

PhDr. Silvia BLAHOVÁ

Absolventka FF MUNI v Brně (jednooborová psychologie)

Postgraduální vzdělání:

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (Český institut PCA); Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); krátkodobé kurzy a výcviky v metodách psychodiagnostiky a poradenských intervencí

blahova@pppsk.cz


Psycholog

PhDr. Eva HAVAŠOVÁ

Absolventka FF UPJŠ v Košicích (jednooborová psychologie),

Postgraduální vzdělání:

Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody u PhDr. Ženatého; krátkodobé kurzy a výcviky v metodách psychodiagnostiky a poradenských intervencí

havasova@pppsk.cz


Speciální pedagog

Mgr. Jana JEŘÁBKOVÁ

Absolventka UHK v Hradci Králové (učitelství pro 1.stupeň) a rozšiřujícího studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Postgraduální vzdělání:

Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); krátkodobé kurzy a výcviky v metodách pedagogické diagnostiky a speciálně-pedagogických intervencí

jerabkova@pppsk.cz


Speciální pedagog

Mgr. Lenka PAVLOVÁ

Absolventka PedF UK v Praze (speciální pedagogika)

Postgraduální vzdělání:

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (Český institut PCA); Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); Feuersteinovo instrumentální obohacování; krátkodobé kurzy a výcviky v metodách pedagogické diagnostiky a speciálně-pedagogických intervencí

pavlova@pppsk.cz


Psycholog

Mgr. Zuzana SŮVOVÁ

Absolventka FSS MUNI v Brně (jednooborová psychologie)

Postgraduální vzdělání:

Lektorka Kurzu efektivního rodičovství (CRSP Brno); Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní - psychosomatický přístup (LIPPP); Výcvik v krizové intervenci (RIAPS); Výcvik v rodinné a párové psychoanalyticky zaměřené terapii (IPPIPAP); krátkodobé kurzy a výcviky v metodách psychodiagnostiky a poradenských intervencí

suvova@pppsk.cz


Speciální pedagog

Mgr. Simona Trnková

Absolventka Univerzity J. A. Komenského Praha s.r.o. (obor speciální pedagogika)

Postgraduální vzdělání:

Krátkodobé kurzy a výcviky v metodách pedagogické diagnostiky, speciálně-pedagogických intervencí a prevence rizikového chování

trnkova@pppsk.cz 


Vaše vzkazy a žádosti přijímá a zpracovává: 

Administrativní pracovnice

Iva ČERYCHOVÁ


kutnahora@pppsk.cz

cerychova@pppsk.cz


O příjemné prostředí se stará: 

Paní uklízečka

Šárka MEJDROVÁ