Informace pro mateřské školy

Zde naleznete užitečné odkazy:

Průvodce upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání - 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11989

katalogy podpůrných opatření - https://katalogpo.upol.cz/

Náměty pro hry o důležitých životních hodnotách pro děti 3-7 leté:  https://www.4bambini.cz/