PPP SK- pracoviště Kutná Hora


O naší poradně

Kutnohorská poradna je jedním z třinácti odloučených pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje (www.pppstredoceska.cz). Její tradice sahá do roku 1976. Je součástí systému školských poradenských zařízení a úzce spolupracuje s poradenskými pracovníky škol (výchovnými - kariérovými poradci, školními metodiky prevence, školními psychology a školními speciálními pedagogy) a samotnými pedagogy mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Náš odborný tým tvoří čtyři psychologové a dva speciální pedagogové. Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky - jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie nebo speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. 

Jste-li zákonný zástupce dítěte nebo zletilý student a potřebujete vyšetření v PPP, můžete ji rychle a snadno  podat pomocí elektronického formuláře žádosti o vyšetření na  www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php