Pro učitele

Zde si můžete stáhnout Metodiku pro pedagogy - Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami od PhDr. Kateřiny Fořtové:


Zde si můžete stáhnout Metodiku Jak na čtení, psaní a počítání od Mgr. Zuzany Pavelové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové:


Zde si můžete stáhnout Metodickou příručku - Krok za krokem k účinnému Individuálnímu Vzdělávacímu Plánu od PhDr. Vladislavy Moravčíkové a Mgr. Daniely Pokorné:


Zde si můžete stáhnout náměty pro to, jak podpořit děti s ADHD: 

Zde je ke stažení Příručka pro učitele Metody práce s dětmi s poruchou pozornosti: 

file:///C:/Users/U%C5%BEivatel/Downloads/DPPR_2007_1_11410_OSZD001_70901_0_52630.pdf


Zde si můžete stáhnout seznam osvědčených knih pro malé čtenáře: