Pro učitele

Zde si můžete stáhnout Metodiku pro pedagogy - Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami od PhDr. Kateřiny Fořtové:


Zde si můžete stáhnout Metodiku Jak na čtení, psaní a počítání od Mgr. Zuzany Pavelové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové:


Zde si můžete stáhnout Metodickou příručku - Krok za krokem k účinnému Individuálnímu Vzdělávacímu Plánu od PhDr. Vladislavy Moravčíkové a Mgr. Daniely Pokorné:


Zde si můžete stáhnout náměty pro to, jak podpořit děti s ADHD: 


Zde si můžete stáhnout seznam osvědčených knih pro malé čtenáře: