Organizační a metodické informace PPP pro pedagogy

Zde budeme průběžně uveřejňovat termíny metodických schůzek. Důležité informace a odkazy naleznete v sekcích určených pracovníkům školních poradenských pracovišť. Jedna ze sekcí je také speciálně určena mateřským školám.


___________________________________________________________________________


To, co nás spojuje, je nejlepší zájem dítěte