Organizační a metodické informace PPP pro pedagogy

Zde budeme průběžně uveřejňovat termíny metodických schůzek a supervizních setkání. Důležité informace a odkazy naleznete v sekcích určených pracovníkům školních poradenských pracovišť. Jedna ze sekcí je také speciálně určena mateřským školám.

Termíny nabízených supervizních setkání ve školním roce 2016/2017 (otevřené skupiny) - máte-li zájem, stačí do pátku předcházejícímu úterní supervizi poslat informativní mail na: skalnikova@pppsk.cz nebo se nahlásit telefonicky ještě během úterního dopoledne (731 417 146)
___________________________________________________________________________


To, co nás spojuje, je nejlepší zájem dítěte