Rozdělení základních škol

Pro zajištění efektivity spolupráce s klienty a jejich zákonnými zástupci a se samotnými školami došlo od ledna 2017 k rozdělení základních škol mezi jednotlivé pracovnice týmu kutnohorské PPP. Toto organizační opatření se snaží respektovat jednak legislativní změny (nastavování podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami), jednak regionální zvláštnosti, osobitost pracoviště i jeho samotných odborných pracovníků a také specifika jednotlivých základních škol.

Rozdělení škol se netýká klientů mateřských škol, kteří budou do péče jednotlivých pracovníků zařazováni průběžně. V případě klientů ze středních škol a ZŠ zřízených pro děti se zdravotním postižením budou tito klienti přednostně přiděleni pracovníkovi, v jehož péči již byli v průběhu povinné školní docházky.

(PPP si vyhrazuje právo v případě provozních a odborných důvodů ke změnám.)

ZŠ                       zodpovědný pracovník         spolupracující pracovník

Bílé Podolí                             Mgr. Barešová                                             Mgr. Sůvová

Církvice                                 PhDr. Blahová                                            Mgr. Jeřábková

Čáslav Masarykova                Mgr. Sůvová                                               Mgr. Barešová

Čáslav nám.                      PhDr. Grandischová                                       Mgr. Barešová

Čáslav Sadová                        Mgr. Pavlová                                                 Mgr. Sůvová

Červené Janovice                 Mgr. Jeřábková                                             PhDr. Blahová

Chotusice                              Mgr. Barešová                                              PhDr. Blahová

Kácov                                     PhDr. Blahová                                              Mgr. Jeřábková

KH J. Palacha                        PhDr. Blahová                                              Mgr. Jeřábková

KH Kam.stezka                  PhDr. Skalníková                                             Mgr. Pavlová

KH TGM                               Mgr. Jeřábková                                          PhDr. Grandischová

KH Žižkov                           PhDr. Skalníková                                             Mgr. Barešová

Krchleby                                Mgr. Hošková                                                  Mgr. Pavlová

Křesetice                           PhDr. Grandischová                                        Mgr. Jeřábková

Malešov                                 Mgr. Hošková                                                Mgr. Jeřábková

Nové Dvory                          Mgr. Jeřábková                                               PhDr. Blahová

Potěhy                                    Mgr. Pavlová                                                    Mgr. Sůvová

Suchdol                                  Mgr. Pavlová                                                   Mgr. Hošková

Uhl. Janovice                         Mgr. Pavlová                                                  PhDr. Skalníková

Vlastějovice                         Mgr. Jeřábková                                                   PhDr. Blahová

Vlkaneč                                 Mgr. Hošková                                                      Mgr. Pavlová

Vrdy                                      Mgr. Barešová                                                     PhDr. Blahová

Záboří n.L.                             Mgr. Sůvová                                                       Mgr. Barešová

Zbraslavice                          PhDr. Blahová                                                       Mgr. Pavlová

Zbýšov                                  Mgr. Barešová                                                      PhDr. Blahová

Zruč n.S.                                 Mgr. Sůvová                                                       Mgr. Jeřábková

Žehušice                                Mgr. Barešová                                                       Mgr. Sůvová

Žleby                                      PhDr. Blahová                                                      Mgr. Jeřábková