Rozdělení základních škol

Pro zajištění efektivity spolupráce s klienty a jejich zákonnými zástupci a se samotnými školami došlo od ledna 2017 k rozdělení základních škol mezi jednotlivé pracovnice týmu kutnohorské PPP. Toto organizační opatření se snaží respektovat jednak legislativní změny (nastavování podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami), jednak regionální zvláštnosti, osobitost pracoviště i jeho samotných odborných pracovníků a také specifika jednotlivých základních škol.

Rozdělení škol se netýká klientů mateřských škol, kteří budou do péče jednotlivých pracovníků zařazováni průběžně. V případě klientů ze středních škol a ZŠ zřízených pro děti se zdravotním postižením budou tito klienti přednostně přiděleni pracovníkovi, v jehož péči již byli v průběhu povinné školní docházky.

(PPP si vyhrazuje právo v případě provozních a odborných důvodů ke změnám.)

1. tým

Mgr. Jeřábková

(rovněž speciální pedagog pro celou

1. skupinu):

 • ZŠ Nové Dvory
 • ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora
 • ZŠ Potěhy
 • ZŠ Červené Janovice
 • ZŠ Vlastějovice

PhDr. Blahová:

 • ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře
 • ZŠ Kácov
 • ZŠ Zbraslavice
 • ZŠ Církvice
 • ZŠ Zbýšov

PhDr. Grandischová:

 • ZŠ Malešov
 • ZŠ Čáslav, náměstí J. Žižky z Trocnova
 • ZŠ Křesetice

Mgr. Sůvová:

 • ZŠ Zruč nad Sázavou

2. tým

Mgr. Pavlová

(rovněž speciální pedagog pro celou

2. skupinu):

 • ZŠ Vrdy
 • ZŠ Suchdol
 • ZŠ Uhlířské Janovice

PhDr. Havašová:

 • ZŠ Čáslav, Sadová
 • ZŠ Žehušice
 • ZŠ Žleby
 • ZŠ Bílé Podolí
 • ZŠ Krchleby
 • ZŠ Chotusice
 • ZŠ Vlkaneč

PhDr. Skalníková:

 • ZŠ Žižkov (II.stupeň)
 • ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka
 • ZŠ Záboří nad Labem

Mgr. Sůvová:

 • ZŠ Čáslav, Masarykova (II.stupeň)

Mgr. Trnková:

 • ZŠ Čáslav, Masarykova (I.stupeň)
 • ZŠ Žižkov (I.stupeň)