Pro žáky základních škol a jejich rodiče

Nabízíme:

  • diagnostiku výukových a výchovných obtíží, doporučení pro vedení dítěte
  • diagnostiku specifických poruch učení a chování
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, včetně dětí mimořádně nadaných, návrh vhodných opatření
  • speciálně pedagogické vedení dětí se specifickými poruchami učení
  • nápravné techniky základních školních dovedností (čtení, psaní, pravopis, počítání)
  • posouzení studijních předpokladů uchazečů o víceletá gymnázia
  • profesní orientaci žáků při přechodu na střední školy
  • péči o žáky s osobnostními problémy a adaptačními obtížemi
  • diagnostiku vztahů ve třídě, pomoc při řešení výskytu sociálně nežádoucích jevů ve škole (šikana, drogy...)

O specifických poruchách učení

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Specifick%C3%A9_poruchy_u%C4%8Den%C3%AD_a_chov%C3%A1n%C3%AD_-_SPU

Několik námětů pro domácí přípravu a nápravu:

www.eshop-rychle.cz/dyscentrum

www.naprava.spu.sweb.cz/index.htm

www.cviceni.testy.sweb.cz

www.tablexia.cz

www.vcelka.cz

www.ewa.cz

www.kaminet.cz

www.ocestine.cz

www.nakladatelstvidh.cz

https://www.matika.in


O specifických poruchách chování

https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/P/Poruchy_chov%C3%A1n%C3%AD

Několik námětů pro rozvoj koncentrace pozornosti:

www.bosounohou.cz/tangram

www.bosounohou.cz/puzzle

www.pexeso.net

www.duelovky.cz

https://decko.ceskatelevize.cz/hry/chytani-vajec

www.hryprodva.eu/tag/hry-na-postreh

www.najdi-rozdily.1001hry.cz/

www.pigy.cz/hry/rozdily/index.shtml

https://www.google.cz/search?q=hledej+rozd%C3%ADly&rlz=1C1LENP_enCZ522CZ522&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiusYXWnrXRAhWBtxoKHTWjDfgQsAQIMQ&dpr=1#tbm=isch&q=hledej+rozd%C3%ADly+k+vytisknut%C3%AD

Pracovní listy Koncentrace pozornosti (V. Rezková, O. Zelinková, L. Tumpachová), Pozornost (Z. Michalová). Publikace Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele (D. Jucovičová, H. Žáčková), Relaxace nejen pro děti s ADHD (D. Jucovičová, H. Žáčková)


O nadání a mimořádném nadání

https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/N/Nadan%C3%A9_d%C4%9Bti_a_%C5%BE%C3%A1ci

Několik námětů:

www.nadanedeti.cz

www.mimoskolu.cz/katalog-zdroju/?gclid=Cj0KEQjwpM2pBRChsZCzm_CU0t4BEiQAxDVFmuD9Cu8oZTkXYy6eeIA7_iikCg2zVSy-eNGrUy0ZgscaAu1o8P8HAQ

www.deti.mensa.cz

www.talnet.cz


Další náměty:

www.hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz

__________________________________________________________________________________________

Jste-li zákonný zástupce dítěte, které potřebuje vyšetření v PPP, můžete vše rychle a snadno vyřídit pomocí elektronického formuláře žádosti o vyšetření na:  www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php.