Informace pro školní metodiky prevence

Aktualizované informace a dokumenty ke stažení týkající se prevence rizikového chování naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence1