Informace pro školní psychology a speciální pedagogy

Zde naleznete užitečné odkazy:

etický kodex - https://www.nuv.cz/file/585/

metodiku školního speciálního pedagoga - https://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=g-U2OcYgLzc%3D&tabid=72

nabídku dalšího vzdělávání organizovaného NÚ - https://kurzy.nuv.cz/

katalogy podpůrných opatření - https://katalogpo.upol.cz/