Pro středoškoláky

Nabízíme:

  • pomoc při adaptačních potížích (přizpůsobování se podmínkám v nové škole)
  • diagnostika a pomoc při řešení studijních problémů a osobnostních potíží
  • dlouhodobé sledování studentů s diagnostikovanými závažnějšími formami specifických poruch učení a dalšími zdravotními potížemi, které ovlivňují fukčnost studenta do té míry, že má nárok na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání - blíže maturita bez handicapu na: https://novamaturita.cz/          
  • volba efektivního stylu učení
  • poradenství v oblasti profesní orientace (volba vysoké školy, vyšší odborné školy, ale také při hledání jiné střední školy)
  • poradenství v obtížných životních situacích
  • pomoc při problémech s rizikovým chováním ve škole (šikana, drogy...)

Jste-li zákonný zástupce studenta nebo zletilý student a potřebujete vyšetření v PPP, můžete vše rychle a snadno vyřídit pomocí elektronického formuláře žádosti o vyšetření na www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php

Několik námětů:

https://datapro.poradcevpk.cz/121-didakticke_pomucky:_ucebni_typy_ii

https://www.online.muni.cz/vite/5630-jak-si-vytrenovat-pozornost

https://www.online.muni.cz/vite/4413-jak-zacit-pracovat-hned-a-ne-az-zitra