Informace pro výchovné poradce základních škol

Zde si můžete stáhnout formulář Snímku školy:  

Zde je k dispozici ke stažení formulář Školního dotazníku:

Aktualizované informace a dokumenty ke stažení týkající se společného vzdělávání naleznete zde:


www.studijniliteratura.cz

https://www.nuv.cz/t/in  (doporučujeme nepřehlédnout sekci Co dělat když )

Zde je zvěřejněna metodika poskytování podpůrných opatření na školách: https://www.nuv.cz/uploads/Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf

https://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1

Další náměty a sdílené zkušenosti pak zde: 

https://rvp.cz/vyhledavani?q=spole%C4%8Dn%C3%A9+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&s.x=0&s.y=0

https://inkluzivniskola.cz/

Zde naleznete další užitečné odkazy:

https://www.asociacevp.cz/