Informace o celé PPP SK naleznete na: https://www.pppstredoceska.cz

Dvě formy objednání k vyšetření:

- kdykoli formou vyplnění jednoduchého elektronického formuláře žádosti o vyšetření, kterou naleznete zde: www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php

- telefonicky  na čísle 731 417 146 nebo 327 311 362, a to od pondělí do pátku mezi 9. a 11. hodinou dopolední  (tento čas objednávajícím doporučujeme s ohledem na provoz poradny; je třeba počítat s tím, že příjem žádosti vyžaduje několik minut rozhovoru s naší administrativní pracovnicí a v tomto čase je telefonní linka poradny i administrativní pracovnice nejdostupnější) 

 ____________________________________________________________________

S čím se na nás můžete obracet

PPP pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 21 let). V rámci své územní působnosti - bývalého kutnohorského okresu - zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům; podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.